Kørselsvejledning
Del på Facebook
Del på Twitter

Oversigtskort over indfaldsveje til Viborg

ENERGI VIBORG ARENA
Stadion Allé 7
8800 Viborg

 

Fra Aalborg/Skive/Løgstør/Hobro/Randers: I rundkørslen, hvor Nordre Ringvej (rute 16 & 26) krydser rute 13 køres ad rute 13 ind mod byen ad Ringvejen. I det første lyskryds drejes til venstre, og herfra følges skiltene til stadion.

Fra Århus/Herning/Silkeborg/Vejle: Der køres ind mod byen ad Ringvejen (rute 13). I lyskryds nummer fem drejes til højre, og herfra følges skiltene mod Stadion.

Fra Holstebro: Der køres ad hovedvej 16 indtil lyskrydset ved Ringvejen i Viborg. Her drejes til venstre, og i lyskryds nummer to til højre. Herfra følges skiltene til Stadion.Bybus: Der er stoppested overfor Energi Viborg Arenas hovedindgang

Bus: Viborg er knudepunkt for en række X-busruter. Der er stoppested for X Bus overfor stadion.

Se også xbus.dk

Tog: Timedrift til Viborg Station fra Århus og Struer.

Hosted by www.DomainBox.dk